Vårt fokus

Tillväxt & Utveckling

Vi hjälper företag med strategiska utvecklingsprojekt där våra insatser kan handla om tillväxtanalyser, marknadsanalyser och strategisk planering.

Innovation

Vi har flerårig erfarenhet av innovationsutveckling och kommersialisering i projekt från företag eller forskningsmiljöer där vi ofta är med och driver projektet mot en marknadsintroduktion.

Marknad

Vårt marknadsorienterade synsätt tillsammans med etablerade metoder bidrar till att rätt produkter och tjänster utvecklas samtidigt som tiden till marknadsintroduktion kan minskas.

Vi är inriktade på strategisk marknadsföring, produktutveckling och kommersialisering, utgår från Umeå och har de flesta av våra uppdrag längs norrlandskusten.

Vi som jobbar här

På gång

Vi bloggar på VK, följ oss på affärsliv24!